Můj profil


Vzdělání

1984 – 1990 Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta pedagogická, studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor český jazyk-občanská nauka
1980-1984 Gymnázium Kyjov

Akreditované kurzy

2014 „Specializační studium: Obecná problematika soudního znalectví - znalecké minimum“, Vysoká škola ekonomická v Praze
2011-2014 „Grafické expertízy ručního písma“, pro pracovní činnost „Základy grafologie“, Asociace grafologů ČR, o.s. Praha
2007-2008 studium grafologie a psychologie, Česká grafologická komora a Institut AP grafologie v Praze
1994-1996 studium na Institutu pro studium písma v Brně s udělením kvalifikace psycholog písma

Praxe

1997 – dosud IVE-AGENTURA, s.r.o. - jednatelka společnosti, pracovní zařazení: specialista pro řízení lidských zdrojů
1994-1996 Gymnázium Vídeňská, Brno, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

Realizované projekty

„Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Ing. Jaroslav Pehal“ (školení zaměstnanců společnosti, využití grafologické analýzy při osobnostním rozvoji zaměstnanců)
„Systematické vzdělávání zaměstnanců společnosti NADOP“ (školící aktivity měkkých dovedností, systematický osobnostní rozvoj zaměstnanců
s využitím grafologie jako diagnostické metody)
„Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji I – III“ – diagnostik a poradce, pracovní a bilanční diagnostika s využitím grafologie
„Cílená opatření na trhu práce v mikroregionech okresu Karviná“ – diagnostik a poradce, pracovní a bilanční diagnostika s využitím grafologie

Popularizace grafologie

Články, které jsem publikovala na zpravodajském serveru IDNES.CZ:
IVE-AGENTURA ušetří firmám čas a navíc zvýší produktivitu
Co o nás vypovídá rukopis? Grafologie pomáhá personalistům
i manažerům

(Vy)trvalá personalistika pomáhá manažerům

Pravidelně se účastním besed se studenty pátých ročníků vysokých škol, kde jim předávám své zkušenosti z personální práce, seznamuji je s grafologií jako diagnostickou metodou.

Grafologie je mým neocenitelným pomocníkem při personální práci,
při výběru zaměstnanců, při řízení adaptačního procesu, při tvorbě kariérních plánů, při stmelování kolektivů a školení zaměstnanců.