Blog - analýza rukopisu


Změny písma

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 28. srpna 2015

Písmo je chápáno jako zautomatizovaný volní proces. Psací pohyby nacvičuje každý z nás již ve školním věku, jsou postupně zdokonalovány, v průběhu nacvičování psacích pohybů se psaní stává stále více procesem mimovolním. Existuje přímá souvislost mezi psychickou stránkou jedince a jeho rukopisem. Grafolog či písmoznalec se neobejde bez informace o mechanických či tělesných podmínkách vzniku písma.

Číst článek →
Expertíza ručního písma

Expertíza ručního písma

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 28. srpna 2015

Dnes používáme pojem expertíza ručního písma, dříve také soudní expertíza písma, písmoznalecké zkoumání, kriminalistická identifikace písma, kriminální či soudní grafologie. Můžeme se setkat s názvy nejen expertíza ručního písma, také však písmoznalectví. Písmoznalectví se zabývá písemnostmi, identifikuje autora písemnosti, určuje jejich pravost či nepravost, zaobírá se způsobem jejich vytvoření. Slouží jako metoda kriminalistické identifikace.

Číst článek →
Expertíza ručního písma