Analýza rukopisu

Podpis

Nejdůležitější úkol grafické expertízy spočívá v identifikaci podpisu. Podpis má velký význam v právním životě celé společnosti. Během našeho života podepíšeme velké množství různých listin, smluv, souhlasů i poučení. Podpis je vlastně grafická zkratka naší osobnosti. Podpis se stává naší vizitkou, pomocí něj se prezentujeme. Nemusí se výrazně lišit od našeho rukopisu, má poměrně jednoduchou podobu, nebo naopak bývá záměrně stylizovaný, více či méně originální. Pisatel nejčastěji vyjadřuje, jaký by chtěl být, jak by chtěl působit na svoje okolí, jakou strategii chování vůči druhým volí. Můžeme rozeznávat oficiální podobu podpisu, který se může lišit od podpisu soukromého, skromnějšího či jednoduššího. Podpis bývá často zjednodušen, zkrácen, mění se často v pouhou parafu. Můžeme pozorovat jeho čitelnost, velikost, plošnost, umístění na ploše, jednoduchost nebo vyumělkovanost, rozdíl v provedení křestního jména a příjmení. Často se odlišuje od samotného psaného textu, což je způsobeno četností používání podpisu. V dospívání si nejčastěji každý z nás stylizuje podobu svého podpisu, a to souvisí s hledáním vlastního sebepojetí. Během života se náš podpis může měnit, neboť přijímáme různorodé sociální role.

Zdroje: Robert Saudek, Jan Jeřábek, Vlaďka Fischerová - Katzerová, Dana Češková – Lukášová, Vilém Schönfeld