Analýza rukopisu

Grafologie se zabývá zkoumáním ručního písma. Písmo je chápáno jako zautomatizovaný volní proces. Existují způsoby, jak písmo analyzovat, je-li k dispozici rukopisný vzorek, který má být zkoumán. Důležitá je pak správná interpretace. Grafologická analýza poskytuje důležité informace o pisateli textu. Jak uvádí Jan Jeřábek, "v rukopisu reprezentuje personu celkové vypracování formy, vnějšková úprava rukopisu (písmový obraz, členění, okraje, adresa), provedení podpisu, ale i další jednotlivosti (např. provedení úvodních tahů). Pro hlubší prozkoumání této oblasti je třeba si obstarat dostatečné množství materiálu psaného v rámci výkonu různých sociálních rolí".

"V případě dostatečného množství vhodného materiálu", pokračuje Jan Jeřábek, "lze prostřednictvím rukopisu zkoumat jak dlouhodobější vývoj osobnosti (např. vliv dlouhodobé psychoterapie), tak i jedinečný způsob prožívání specifických situací (např. nemoci, změny životních rolí, osobnostní krize atd.). Grafologie klade vysoké nároky na osobnost diagnostika. Důležité tedy nejsou pouze teoretické vědomosti a odborné zkušenosti, ale především to, jak celistvou je diagnostik osobností, protože podle toho své vědomosti a zkušenosti používá"


Co v rámci analýzy rukopisu mohu poskytnout:

  • zpracování znaleckých posudků a odborných vyjádření pro státní orgány
  • zpracování znaleckých posudků, odborných vyjádření a stanovisek pro fyzické i právnické osoby
  • poradenství a konzultace
  • lektorskou činnost